Semalt: Rozdiel medzi webovým zoškrabaním a dolovaním údajov. 2 najlepšie nástroje na dolovanie dát a zoškrabovanie webu

Dolovanie údajov je proces zisťovania vzorcov v súboroch údajov, ktorý zahŕňa rôzne technológie strojového učenia. V tejto technike sa údaje extrahujú v rôznych formátoch a používajú sa na rôzne účely. Cieľom získavania údajov je získavať informácie z požadovaných webových stránok a transformovať ich na zrozumiteľné štruktúry na ďalšie použitie. Existujú rôzne aspekty tejto techniky, napríklad predspracovanie, posúdenie inferencie, posúdenie zložitosti, metrika zaujímavosti a správa údajov.

Zoškrabanie webu je proces extrahovania údajov z požadovaných webových stránok. Je tiež známa ako extrakcia údajov a zber z webu. Scrapingové nástroje a softvér pristupujú k World Wide Web pomocou protokolu Hypertext Transfer Protocol, zhromažďujú užitočné údaje a získavajú ich podľa vašich požiadaviek. Informácie sa ukladajú do centrálnej databázy alebo sa sťahujú na pevný disk na ďalšie použitie.

Využitie údajov:

Jedným z hlavných rozdielov medzi dolovaním údajov a zoškrabaním webu je to, ako sa tieto techniky používajú a používajú v každodennom živote. Získavanie údajov sa napríklad používa na zistenie vzájomného prepojenia rôznych webových stránok. Uber a Careem používajú technológiu strojového učenia na výpočet ETA pre svoje jazdy a prichádzajú s presnými výsledkami. Zoškrabovanie webu sa používa na rôzne účely, napríklad na finančný a akademický výskum. Spoločnosť alebo podnik môže použiť tieto techniky na zhromažďovanie údajov o svojich konkurentoch a na zvýšenie svojho predaja. Zohrávajú tiež dôležitú úlohu pri získavaní potenciálnych zákazníkov na internete a pri zacielení na veľký počet zákazníkov.

Základy týchto techník:

Zoškrabanie webu aj získavanie údajov vychádzajú z toho istého základu, ale tieto metodiky sú použiteľné v rôznych oblastiach života. Napríklad získavanie údajov sa používa na získavanie informácií z existujúcich webových stránok a ich konvertovanie do čitateľného a škálovateľného formátu. Webové zoškrabovanie sa však používa na extrahovanie webového obsahu a informácií zo súborov PDF, HTML dokumentov a dynamických stránok. Tieto metodiky môžeme použiť na marketing, reklamu a propagáciu našich značiek a sociálnych médií je najlepším miestom na reklamu vašich produktov a služieb. Môžeme vygenerovať až 15 000 potenciálnych zákazníkov v priebehu niekoľkých minút.

Webové stránky obsahujú veľké množstvo informácií a údaje je možné zoškrabať iba pomocou spoľahlivých nástrojov, ako sú Import.io a Kimono Labs.

1. Import.io:

Je to jeden z najlepších programov na ťažbu obsahu alebo na vytváranie webových stránok. Import.io zatiaľ tvrdí, že zoškrabá až šesť miliónov webových stránok a ich počet každým dňom rastie. Pomocou tohto nástroja môžeme zhromažďovať užitočné informácie z rôznych webov, zoškrabať ich v požadovanej forme a priamo si ich stiahnuť na naše pevné disky. Spoločnosti ako Amazon a Google používajú program Import.io na extrahovanie veľkého počtu webových stránok každý deň.

2. Kimono Labs:

Kimono Labs je ďalším spoľahlivým programom na získavanie údajov a na vytváranie webových stránok. Tento softvér má užívateľsky prívetivé rozhranie a transformuje vaše údaje do formulárov CSV a JSON. Pomocou tejto služby môžete tiež zoškrabať súbory PDF a dokumenty HTML. Vďaka technológii strojového učenia je Kimono perfektnou voľbou pre podniky a programátorov.

send email